Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů na webech www.zlamalova.cz a www.atelierzlamalova.cz (dále jen „webové stránky“) je společnost atelier Zlámalová, projekce s.r.o., Přeštická 1087/22, Praha 10, IČ 07780753. Správce určuje, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Jak

Jak pracujeme s vašimi osobními údaji

Vaše osobní údaje získáváme z registračních formulářů na webových stránkách, které sami dobrovolně vyplníte. Dále můžeme vaše osobní data získat na základě plnění vaší objednávky.

Proč

Pro jaké účely a jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Marketingové účely

Pro marketing evidujeme minimální údaje (jen e-mail) a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte zaškrtnutím políček a vyplněním formuláře. V přihlašovacím formuláři udělujete výběrem z možností zaškrtnutím souhlas se zasíláním newsletterů (novinky, akce, slevy, speciální nabídky).

Pokud zaškrtnete souhlas se zasíláním novinek e-mailem, budeme Vás e-mailem informovat o akcích, novinkách, slevách a speciálních nabídkách. Předání osobních údajů se řídí platnou legislativou o ochraně osobních údajů tak, aby Vaše osobní údaje u nás byly v bezpečí. Kdekoli se přihlásíte, máte možnost se i odhlásit. V patičce každého e-mailu najdete odhlašovací odkaz.

Proč potřebujeme Vaše osobní údaje

E-mail, telefon, adresu a jméno - potřebujeme k tomu, abychom mohli zpracovávat projektovou dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, aby každý výtisk projektu byl psaný na konkrétní jméno klienta. Dále, abychom Vás mohli informovat o našich službách, akcích, novinkách a speciálních nabídkách zasíláním e-mailu.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Pro marketingové účely evidujeme Váš e-mail, případně u registrovaných zákazníků jméno, adresu a telefon, místo výstavby, parcelní číslo, pokud je sami dobrovolně vyplníte. Změny, vymazání a odhlášení. Z odběru e-mailových zpráv se můžete kdykoli jednoduše odhlásit. V patičce každé naší e-mailové zprávy najdete odhlašovací odkaz. Kliknutím na odkaz se Vaše osobní údaje odstraní z databáze klientů a e-mailové zprávy Vám od nás přestanou přicházet.

Facebook

Můžete dát souhlas s tím, že vás můžeme kontaktovat také na FB. Fanouškem stránky se stanete tak, že kliknete na „To se mi líbí". Odhlásíte se kliknutím na naší FB stránce na „Už se mi to nelíbí".

Máte právo na informace

Na požádání Vám sdělíme, jaké osobní údaje o Vás uchováváme. Pokud nebudou správné, na požádání je opravíme. O změnu osobních údajů nebo žádost o jejich odstranění z naší databáze, prosím, pište na adresu info@atelierzlamalova.cz.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme do doby, dokud neodvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek. Prohlašujeme, že kromě případů uvedených dále nebudeme Vaše údaje předávat třetím stranám.

Obchodní účely

Pokud se rozhodnete zakoupit některý produkt nebo službu, evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu), místo výstavby a parcelní číslo. Údaje jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, tisk projektů, projektových studií a Průkazů energetické náročnosti budovy a identifikaci Vašich bezhotovostních plateb. Vaše údaje budou předány zvolenému přepravci, z důvodu doručení Vaší zásilky na správnou adresu. Pokud se rozhodnete objednat naše služby nebo produkty, budou vaše údaje předány našim dodavatelům za účelem plnění objednávky (vyhotovení projektové dokumentace, provedení průzkumu apod.). Vaše údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

Reklamační účely

Pokud se rozhodnete reklamovat některý produkt, evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře: Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu), místo výstavby, parcelní číslo. Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci reklamace, včetně nezbytných účetních operací, případně vystavení daňových dokladů-dobropisu a identifikaci Vašich bezhotovostních plateb. Vaše údaje budou předány zvolenému přepravci, z důvodu doručení Vaší zásilky na správnou adresu. Pokud se budete reklamovat službu nebo produkt dodávaný naším dodavatelem, budou vaše údaje předány tomuto dodavateli za účelem vyřízení reklamace. Vaše údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat po dobu vyřízení reklamace, a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

Cookies

Procházení webu (cookies)

V případě, že užíváte naše produkty a služby nebo procházíte naše webové stránky, můžeme sbírat údaje o návštěvách našeho webu a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP V případě, že užíváte naše produkty a služby nebo procházíte naše webové stránky, můžeme sbírat údaje o návštěvách našeho webu a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách. Jak dlouho jste na stránce byli, ze které stránky jste přišli a kdy odešli. Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku. Cookies, můžete na svém počítači zakázat. Na soubory cookies se můžeme dívat podle doby platnosti nebo podle účelu.

Platnost cookies

 • Krátkodobé cookies - platí po dobu vaší návštěvy a několik minut po opuštění webu pozbývají platnosti. Pomáhají základním funkcím stránek.

 • Dlouhodobé cookies - platí několik dní až měsíců. Usnadňují nastavení stránek, při opakovaných návštěvách, pomáhají s přihlášením nebo se zaměřením nabídky.

Účel cookies

 • Klíčové cookies - bez nich nebudou stránky správně fungovat. Můžete narazit na problémy ve formulářích, objednávkách nebo nebude možné zůstat přihlášen.

 • Analytické - umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí. Díky těmto informacím můžeme vylepšovat přehlednost, strukturu i obsah webových stránek.

 • Trackovací a remarketingové - pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách.

 • Konverzní - slouží k vyhodnocení reklamních kampaní a sledují způsoby, kterými uživatelé na naše stránky přicházejí.

Práva

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme. Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Zabezpečení

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované, ale i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených zařízeních uložených v Evropské unii i mimo ni a v některých případech rovněž v listinné podobě. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití. Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od vložení vašeho e-mailu až do vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací, jakož i spolupracovníkům, kteří vykonávají reprografické práce. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových / hostingových / cloudových služeb.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je možné pouze v rámci závazných právních předpisů. Spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Prohlášení

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 • Zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.

 • Nepracujeme s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu a genetický údaj subjektu apod.

 • Splňujeme informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů.

 • Umožňujeme svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.

 • Plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů

 • Zavazujeme se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

Souhlas

Jak projevíte souhlas se zpracováním svých údajů

S těmito podmínkami souhlasíte zadáním e-mailu do internetového formuláře nebo vyplněním a podpisem objednávky. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Použitím zaškrtávacího políčka jste si zvolili, jaké informace budeme zpracovávat. Své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit a kdykoliv se můžete odhlásit. O změnu osobních údajů nebo žádost o jejich odstranění z naší databáze, prosím, pište na adresu info@atelierzlamalova.cz.